ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
ที่อยู่ หมู่ 6 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-304071
โทรสาร : 045304071

เว็บไซต์ www.thaikok.net
E-Mail: laowsuakok@gmail.com

เข้าดูแผนที่