>>แผนงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2567<<

พิเศษ

นโยบาย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ปี2567

 

<<<<สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสาธารณสุข ปี 2567>>>>

พิเศษ

<<<<ระเบียบงานพัสดุ การจัดซื้อ จ้าง>>>>

พิเศษ