พิธีมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก

พิธีมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้กให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้นำชุมชน/อสม​ ในพื้นที่ตำบลเหล่าเสือโก้กโดย นายอุทัย อรัมสัจจากูล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให่้เกียรติมอบในที่ประชุมกำนัน ผญบ.ในวันที่ 2 มีค 2565

นิเทศงาน คปสอ.เหล่าเสือโก้ก 1/2565

นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.           เหล่าเสือโก้ก ออกนิเทศงาน เยี่ยมเสริมพลัง หน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 7 แห่ง ในระหว่าง  วันที่ 3-8 มีนาคม 2565 ครับ

ถนนสายวัฒนธรรม บ้านแสง หมู่ 1 ตำบลแพงใหญ่

วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะกรรมการ พชอ.อำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมกับคณะกรรมการ CFCT ตำบลแพงใหญ่ได้จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตักบาตรนมจืด หรือ ไข่ หมู่บ้านต้นแบบ ที่บ้านแสงหมู่ 1 ตำบลแพงใหญ่ โดยมีท่านปรีดา ชนะพลชัย ปลัดอาวุโส และ ท่านธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วย จนท.รพ.สต.แพงใหญ่ , อบต.แพงใหญ่ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนชาวบ้านแสง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ได้รับไข่จากการบริจาค 1,080 ฟอง และนมจืด 479 กล่อง เกลือเสริมไอโอดีน 3 ถุงซึ่งคณะกรรมการจะได้นำไปมอบให้หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า เพื่อดูแล  เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัยต่อไป