ประวัติอำเภอเหล่าเสือโก้ก

ในตำนานเล่าว่า ผู้นำหมู่บ้านคนหนึ่ง ได้พาชาวบ้านไปล่าเนื้อที่ป่าดงนาหว้าชายป่าที่มีหนองน้ำ
(หนองนาหว้าหรือหนองปอ) ด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก ในปัจจุบัน ผู้นำหมู่บ้านได้ไปปะเสืออย่างซึ่ง ๆ หน้า จะหลบหนีก็ไม่ทัน จำเป็นต้องต่อสู้ อาวุธในมือก็คือมีดอีโต้ ทั้งสองจ้องตากันเมื่อฝ่ายผู้นำหมู่บ้านกระพริบตา เสือกระโจนเข้าตะปบ พร้อมส่งเสียงร้องคำราม โฮก โฮก ผู้นำหมู่บ้านใช้มีดอีโต้ฟันไปที่เสืออย่างเต็มแรง เสือถูกฟันยิ่งร้องคำรามอย่างดุร้าย จนเสือตาย เสือมีชุกชุมในบ้านเหล่าสร้างความหวาดหวั่นหวาดกลัวหวาดเสียวให้ชาวบ้าน จากความประทับใจจึงนำเสียงร้องคำรามมาต่อเติมมาเป็นสร้อยคำต่อท้าย   ชื่อบ้านจนถึงปัจจุบันได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า  เหล่าเสือโก้ก
                      อำเภอเหล่าเสือโก้ก  เดิมได้มีการรวมตำบลเหล่าเสือโก้ก  ตำบลหนองบก  ตำบลแพงใหญ่ และตำบลโพนเมือง ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองเดิมของอำเภอเมืองอุบลราชธานี  เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นได้ขอแยกเขตท้องที่การปกครองเพื่อจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537 และต่อมาได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นอำเภอเหล่าเสือโก้ก  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 80 พรรษา ตั้งแต่ วันที่ 8 กันยายน 2550