รับเรื่องร้องเรียน

ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หน่วยงาน สสอ.เหล่าเสือโก้ก

หากมีข้อร้องเรียน ท่านสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก www.thaikok.net หรือ ช่องทางอื่น ดังนี้

1. ส่งแบบร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก ใน วัน-เวลา ราชการ

2. ส่งแบบร้องเรียนทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก

หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

3. แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ เบอร์ 045-304071 ใน วัน-เวลา ราชการ

4. ส่งแบบร้องเรียนทางอีเมล์ laowsuakok@gmail.com