ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2565

พิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสาธารณสุข ปี 2565

พิเศษ

ระเบียบงานพัสดุ การจัดซื้อ จ้าง

พิเศษ

พิธีมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก

พิธีมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้กให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้นำชุมชน/อสม​ ในพื้นที่ตำบลเหล่าเสือโก้กโดย นายอุทัย อรัมสัจจากูล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให่้เกียรติมอบในที่ประชุมกำนัน ผญบ.ในวันที่ 2 มีค 2565