พิธีประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก 22 ก.พ.65

รูปภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ร่วมกับรพ.สต.เหล่าเสือโก้ก สสอ.เหล่าเสือโก้ก นำโดยท่านธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก นำร่องเป็นตำบลแรก ของอำเภอเหล่าเสือโก้ก วันนี้

แจ้งเมนู ระบบรับ-ส่งรายงานใหม่

รูปภาพ

ด้วยเว็บไซต์ thaikok ขอปรับปรุงระบบการส่งรายงานใหม่นะครับท่านสามารถไปส่งใน เมนูกระดานข่าว แทรกไฟล์ ได้เลยนะครับ