ประมวลภาพกิจกรรม สสอ.เหล่าเสือโก้ก

รูปภาพ>>แผนงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2566<<

พิเศษ

นโยบาย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 

<<<<สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสาธารณสุข ปี 2566>>>>

พิเศษ

<<<<ระเบียบงานพัสดุ การจัดซื้อ จ้าง>>>>

พิเศษ

กิจกรรมหน่วยบริการ(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)