พิธีมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก

พิธีมอบธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้กให้ผู้บริหารสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้นำชุมชน/อสม​ ในพื้นที่ตำบลเหล่าเสือโก้กโดย นายอุทัย อรัมสัจจากูล นายอำเภอเหล่าเสือโก้ก ให่้เกียรติมอบในที่ประชุมกำนัน ผญบ.ในวันที่ 2 มีค 2565

นิเทศงาน คปสอ.เหล่าเสือโก้ก 1/2565

นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.           เหล่าเสือโก้ก ออกนิเทศงาน เยี่ยมเสริมพลัง หน่วยบริการสาธารณสุข จำนวน 7 แห่ง ในระหว่าง  วันที่ 3-8 มีนาคม 2565 ครับ

ถนนสายวัฒนธรรม บ้านแสง หมู่ 1 ตำบลแพงใหญ่

วันที่ 2 มีนาคม 2565 คณะกรรมการ พชอ.อำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมกับคณะกรรมการ CFCT ตำบลแพงใหญ่ได้จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตักบาตรนมจืด หรือ ไข่ หมู่บ้านต้นแบบ ที่บ้านแสงหมู่ 1 ตำบลแพงใหญ่ โดยมีท่านปรีดา ชนะพลชัย ปลัดอาวุโส และ ท่านธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมด้วย จนท.รพ.สต.แพงใหญ่ , อบต.แพงใหญ่ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนชาวบ้านแสง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ได้รับไข่จากการบริจาค 1,080 ฟอง และนมจืด 479 กล่อง เกลือเสริมไอโอดีน 3 ถุงซึ่งคณะกรรมการจะได้นำไปมอบให้หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า เพื่อดูแล  เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัยต่อไป

พิธีประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก 22 ก.พ.65

รูปภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ร่วมกับรพ.สต.เหล่าเสือโก้ก สสอ.เหล่าเสือโก้ก นำโดยท่านธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเหล่าเสือโก้ก นำร่องเป็นตำบลแรก ของอำเภอเหล่าเสือโก้ก วันนี้

แผนงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2565

พิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


แจ้งเมนู ระบบรับ-ส่งรายงานใหม่

รูปภาพ

ด้วยเว็บไซต์ thaikok ขอปรับปรุงระบบการส่งรายงานใหม่นะครับท่านสามารถไปส่งใน เมนูกระดานข่าว แทรกไฟล์ ได้เลยนะครับ

ยินดีต้อนรับ ท่านสสอ.เหล่าเสือโก้ก

รูปภาพ

ประมวลภาพ นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์ และคณะเจ้าหน้าที่ บวงสรวงอนุสรณ์เสือ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อเป็นศิริมงคลในการมาปฏิบัติงานที่ สสอ.เหล่าเสือโก้ก วันนี้