รวมคำสั่งงานบริหาร

คำสั่งจ้าง พกส.ปี 2565

คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด

แผนงบค่าเสื่อม ประจำปี 2565

ระเบียบการใช้จ่ายเงินบำรุง รพ.สต